NOTA PRAWNA

Serwis niniejszy został przygotowany przez Pfizer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16B jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują niepodzielnie Pfizer Polska Sp. z o.o. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Pfizer Polska Sp. z o.o. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane Pfizer Polska Sp. z o.o. jako poufne.

Pfizer Polska Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń.

Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Pfizer Polska Sp. z o.o. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

Pfizer Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane.

Pfizer Polska Sp. z o.o. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Pfizer Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

© Copyright: Pfizer Polska Sp. z o.o.